Kürtçe anadilde korkutan tablo: Her zaman evinde Kürtçe konuşanlar yüzde 42,2

Kürtçe anadilde korkutan tablo: Her zaman evinde Kürtçe konuşanlar yüzde 42,2
Sosyo Politik Saha Araştırmaları anadil araştırma sonuçlarına göre Kürtlerin sadece yüzde 42,2’si her zaman evinde Kürtçe konuşuyor.

AMİDA HABER- Araştırmaya göre, anadilini Hanede/Aile İçinde Her Zaman konuşanların oranı %42,2 iken, %17,7’si Nadiren, %9,1’i hiçbir zaman konuşmadıklarını bildiriyor.

anadil.jpg

Araştırmaya göre, anadili Türkçe olmadığı halde hanelerinde/ Aile İçinde sadece Türkçe konuşanların oranı %18,8, Türkçe ve kendi anadillerini hanelerinde birlikte konuşanların toplam oranı %46 olurken, toplamda ise bu oran %64,8’e ulaşıyor.

Araştırmada devlet dairelerinde anadillerinden kaynaklı ayrımcılığa maruz kaldıklarını söyleyenlerin oranı yüzde 77,7.

Sosyo Politik Saha Araştırmaları Merkezi, 2-9 Mayıs 2024 tarihleri arasında 16 kente, Türkiye’de Türkçe Dışında Konuşulan Anadillerinin Kullanım Düzeyi ile Anadillerine İlişkin Talep ve Eğilimleri ölçebilmek için bir saha araştırması yaptı.

16 kentte 1276 kişi ile yapılan araştırmada Diyarbakır, İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Antalya, Antep, Çanakkale, Mersin, Elazığ, Mardin, Urfa, Van, Batman, Şırnak ve Ağrı illeri yer aldı.

Araştırmada dikkat çeken kimi veriler şöyle:

Çalışmanın verilerine göre; anadili Türkçe olmadığı halde hanelerinde/ Aile İçinde sadece Türkçe konuşanların oranı %18,8 iken, Türkçe ve kendi anadillerini hanelerinde birlikte konuşanların toplam oranı %46’dır. Bu verilere göre araştırma grubunun toplamda %64,8’inin hanesinde Türkçe kullanımı mevcut.

Ayrıca Anadilini Hanede/Aile İçinde Her Zaman konuşanların oranı %42,2 iken %17,7’si Nadiren, %9,1’i Hiçbir Zaman konuşmadıklarını bildiriyor. Verilere göre; Anadilin hanede yaygın kullanımı katılımcıların yarısının altında seyretmekte. Cinsiyet karşılaştırmasına baktığımızda Erkek görüşmecilerin, %46,3’ü Her Zaman, Kadın görüşmecilerin, %35,9’u Her Zaman hanelerinde Anadillerini konuştuklarını bildirmişlerdir. Anadili kullanımında Kadınların oranının düşüklüğü dikkat çekiyor.

Yaş tablosuna baktığımızda ise orta yaş grubunun anadili her zaman konuşanlar içinde en çok konuşan grubu oluşturduğu, 65 yaş üstünün ise anadilini her zaman konuşma oranının nispeten düşük olduğu dikkat çekiyor.

Anadil ile hanede konuşulan diller karşılaştırmasına baktığımızda ise Anadilim Kurmancî yanıtını veren görüşmecilerin, %51,5’i hanelerinde Kurmancî- Türkçe, %13,3’ü Türkçe; Anadilim Kirmanckî/Zazakî yanıtını veren görüşmecilerin %27,6’sı hanelerinde Türkçe, %14,5’i Kirmanckî/Zazakî-Türkçe konuştuklarını söylüyor.

Ayrıca rapordaki veriler farklı anadillere sahip olan her 10 kişiden en az 7’sinin Sokak/Sosyal hayat dilinin Türkçe olduğunu göstermektedir. Cinsiyet tablosuna göre sokakta ya da sosyal hayatta kadınların erkeklere göre daha çok Türkçe konuştuğu görülüyor.

Araştırma grubuna Anadilini Anlama, Konuşma, Okuma, yazma düzeyine ilişkin sorular da yöneltildi. Buna göre toplamda her 5 katılımcıdan biraz fazlası anadilini az ya da hiç bilmemekte (Toplamda %21,9) iken katılımcıların toplamda %78,1’i anadilini iyi anladığını söylemektedir. Yine aynı araştırma grubunun toplamda %40,5’i Anadilini az ya da hiç konuşamadığını, Toplamda %50,9’u Az ya da hiç okuyamadığını, Yine toplamda %58,9’u Anadilinde az ya da hiç yazamadığını bildiriyor.

Cinsiyet karşılaştırmasına baktığımızda kadınların, yaş tabloları incelendiğinde ise yaş küçüldükçe anadilini anlayabilme, konuşabilme, okuyabilme ve yazabilme oranının düştüğü görülüyor.

Anadilini az anladığını veya hiç anlamadığını bildiren katılımcılara “Anadilinizi Niçin Anlayamıyorsunuz/Tam Anlayamıyorsunuz?” sorusu yöneltilmiştir. Yanıtlara göre %38,6’sı Ailemde Konuşan Olmadığı için/Ailem Öğretmediği İçin, %37,1’i Dışlanmamam İçin Sadece Resmi Dil Öğretildi derken; Anadilini Az Konuştuğunu ya da Hiç Konuşamadığını bildiren katılımcıların ise %38,7’si “Anadilimi iyi Konuşamadığım ve Kendimi İyi İfade edemediğim İçin”, %33,9’u “Ailemde/çevremde Konuşan olmadığı için”, %24,2’si “Anadilimi öğrenebileceğim bir okul ve kaynak olmadığı İçin” Anadilini konuşamadığını bildiriyor.

Çalışma kapsamında Araştırma grubuna “Hane içinde Anadilini kimler/hangi yaş grupları ne sıklıkta konuşuyor?” sorusu da yöneltildi. Gelen yanıtlara göre; Hanede Annelerin %61,8’i, babaların %63,4’ü Çok Sık Anadillerini konuşabiliyor iken, Yaş küçüldükçe hanede anadili konuşma sıklığının da dramatik düzeyde düştüğü görülüyor. Buna göre Hanede 0-5 yaş arasında çocuk olanlarda bu çocukların %42,9’u Anadillerini hiç, %19,6’sı nadiren; 6-11 yaş grubu çocukları olanlarda bu çocukların %41,4’ü Hiç, %21,5’i Nadiren, Hanedeki 12-17 yaş aralığında çocukların %38,3’ü Hiç, %25,4’ü Nadiren, 18-24 yaş aralığında olanların %20,6’sı Nadiren, %25,2’si Hiç Anadillerini konuşmamakta.

Öte yandan hanede bulunan 65 yaş üstü bireylerin %1,7’si Nadiren anadillerini konuşurken %4,7’si Hiç anadillerini konuşmadıklarını bildiriyor.

Araştırma grubuna “Hanenizde 0-18 Yaş Grubundan Çocuk Var Mı?” sorusu yöneltilirken, yanıtlara göre katılımcılarımızın %63,9’u Evet var demiştir. Bu yaş grubu ile evde/hanede anadillerini konuşup konuşmadıkları sorulmuş, katılımcıların %62’si bu soruya “Evet” yanıtını veriyor.

“Hayır” diyenlere nedeni sorulmuş; %34,7’si Öğretecek kadar iyi bilmediğim için, %34’ü Çevremiz hep Türkçe konuştuğu için, %28,1’i Anadilimi bilmediğim için demiştir. Buna mukabil toplamda %67,2’si bu yaş grubu çocuklarına anadillerini öğretmek için çaba sahibi olduğunu bildiriyor.

Hanenizde Yaşayan Çocuklarla Anadilinizde Masallar/Hikâyeler Anlatıyor Musunuz? Ya da Hanede Anlatan Başka Biri Var Mı?” sorusuna katılımcıların %46,3’ü Anlatabilecek kimse yok biçiminde yanıt veriyor.

Araştırma grubu içinde okul çağında olan çocukları için yaşayan diller ve lehçeler seçmeli dersine başvuranların oranının ise %32,8 olduğu görülürken, Seçmeli ders talep edenlerin %16,4’ü Talep ettiğimiz anadilde çocuklar için sınıf açıldı derken diğer başvurulara yanıt verilmediği ya da değişik gerekçelerle sınıflar açılmadığı tespit edildi.

Bununla birlikte katılımcıların %98,4’ü Çocuklarının anadillerinde eğitim görmesini istediğini bildiriyor.

Anadilinizin Korunması ve Geliştirilmesi Gerektiğini Düşünüyor Musunuz?” sorusuna katılımcıların %99,4’ü Evet derken; “Anadilinizin Varlığını Sürdürmesi Önünde En Büyük Tehlike Sizce Nedir?” sorusuna açık uçlu yanıt veren katılımcıların %52,5’i Anadilde Eğitimin Olmaması, %17,4’ü Ailelerin Çocuklarıyla Türkçe Konuşması, %17,4’ü Baskı ve Asimilasyon Politikaları diye yanıt veriyor.

Akabinde sorulan “Anadilinizin Korunması ve Geliştirilmesi İçin 1.öncelikli Olarak Neler

Yapılmasını Önerirsiniz?” sorusuna katılımcıların %36,1’i Eğitim/Öğretim Dili Olmalı, %29,6’sı Yasal/Anayasal Güvencelere Kavuşmalı, %16,5’i Resmi Dil Olarak Kabul Edilmeli, %12,5’i Aileler Çocuklarına Anadillerini Öğretmeli yanıtlarını veriyor.

Araştırma grubuna anadillerinden kaynaklı ayrımcılığa maruz kalıp kalmadıkları da soruldu.

Verilen yanıtlara göre, Devlet dairelerinde%77,7’si Evet, %11,6’sı Kısmen; Sağlık Kurumlarında , %62,1’i Evet, %23,5’i Kısmen; Eğitim Kurumlarında , %75,9’u Evet, %13’ü Kısmen; Toplu taşıma da %40,4’ü Evet, %28,5’i Kısmen; Müzik/film gösterimlerinde %61,1’i Evet, %19,4’ü Kısmen; Giyim/Kuşamda %47,5’i Evet, %19,6’sı Kısmen; İnanç/Bayram ve Kutlama ritüellerinde %48,6’sı Evet, %20,5’i Kısmen; Sosyal çevresinde %31,2’si Evet, %31,3’ü Kısmen; Sosyal Medya da %46,6’sı Evet, %26,6’sı Kısmen; İş ortamında %48,4’ü Evet, %22,7’si Kısmen; yaşanılan kentte %28,7’si Evet, %27’si Kısmen Ayrımcılığa maruz kaldıklarını bildiriyor.

Bu yanıtlar Anadili ve Kültürü Türkçeden ve Türklükten farklı olanların ayrımcılığa uğradıklarına dair yaygın bir kanaat olduğunu gösteriyor.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.